آبشار مارگون و سمیرم

مورخه ۲۰ الی ۲۵ مهر ماه در سفری دوستانه که به شیراز داشیم، فرصتی دوباره پیش آمد تا بار دیگر از مواهب طبیعیت بهره مند شویم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

آبشار مارگون همراه پسرم مشتاق

دورنمای آبشار مارگون

آبشار سمیرم همراه مشتاق

پزارش سفر…

روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه ساعت ۵:۳۰ صبح با ماشین شخصی راهی شیرازشدیم.

صبحانه را کنار پارک و دریاچه زیبای ملایر صرف کردیم.

همراه دوست خوبم مهنازدذ کنار دریاچه ملایر

پس از صرف صبحانه راهی شدیم.

ناهار را در شهر تیران خوردیم

.

 

صرف ناهار

پس ازصرف ناهار ادامه مسیر داده و شب ساعت ۲۲ به شیراز رسیدیم.

پنجشنبه و جمعه شیراز بودیم در این فاصله دیداری هم ازمقبره سلطان غزل حافظ داشتیم.

حافظیه شیراز

روزشنبه ۲۴ مهرماه راهی سپیدان در ۷۰ کیلومتری شیراز شدیم.

بارها به سپیدان جهت دیدار همنورد خوبمان هاشم و خانواده اش رفته بودیم.

ظهر به سپیدان رسیده و بعد ازناهار به زیارت آبشار مارگون برای چندمین بار شتافتیم.

سمیه همسر هاشم و دخترانش دینا و دلسا با ما آمدند.

همراه دوستان گرامی

روبروی آبشار، دریاچه غارمانندی هست که بیشتر محلی ها مسیرش را میشناسند.

ابتدای دریاچه همرا دینا و دلسا دختران گل هاشم

در انتهای دریاچه، آبشار زیبایی وجود دارد.

همراه مشتاق کنار آبشار

بعد از بازدید از آبشار به  باغ هاشم رفتیم و ساعاتی را در کنار آتش با هم بودیم.

روزیکشنبه ۲۵ مهرماه با خانواده خونگرم همنورد خوبمان در سپیدان خداحافظی کرده و راهی قروه شدیم.

از مسیر یاسوج بر گشتیم و زمانی که وارد سمیرم شدیم ازآبشار آنجا هم دیدن کردیم.

البته من و مشتاق برای چندمین بار بود که به این آبشار می آمدیم.

همراه مشتاق

همراه مهناز

پس از بازدید از آبشار راهی شده و ساعت ۱۲ شب به قروه رسیدیم.

این سفر کوتاه با همه خاطرات خوب و لحظات بیاد ماندنیش به پایان رسید.