آماده سازی آبشار سنگین آباد

روز جمعه ۱۰ آذر ماه همراه تعدادی  از همنوردان باشگاه قاجر  به آبشار سنگین آباد  رفتیم .

هر ساله در این ماه آبشار را جهت یخنوردی لوله گذاری می کنند.

گزارش تصویری  این برنامه در ادامه مطلب…

صرف صبحانه