استقبال از فاتحان قلل لنین و خانتانگری

مراسم استقبال از هیمالیا نوردان شهرمان آقای پدرام نعمتی و خانم مریم شهسواری روز سه شنبه مورخ ۱۷ مردادساعت ۱۹:۳۰ در محل دفتر باشگاه واقع در مجموعه ورزشی تختی شهرستان قروه صورت می گیرد.

منتظر حضور گرم کلیه همنوردان و همشهریان هستیم.