اصلاح زندگی…..

 

جهان همانند یک آیینه است،آنچه را که در درون خود احساس می کنید در دنیای بیرونی باز می یابید و دقیقا” به همین خاطر است که برای اصلاح زندگی باید از درون خود آغاز کنیم(اندرو متیوس)

برچسب ها

اندرومیتیوس

دیدگاه شما

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.