حادثه دلخراش اشترانکوه

تیمی از کوه نوردان خراسانی که سه روز پیش عازم صعود به ارتفاعات «اشترانکو» لرستان شده بودند، به دلیل شرایط نامساعد جوی و ریزش بهمن در مسیر بازگشت دچار حادثه شده و ۹ تن از آنها به دیار باقی شتافتند.

این ضایعه اسف بار را به جامعه کوهنوردی و خانواده این عزیزان تسلیت عرض می کنم.