سفر اکتشافی

این پست مربوط به شهریور ماه ۱۳۹۲ از آرشیو وبلاگ کومالیا می باشد.

روز پنجشنبه همراه آقای مفاخری و دخترشان اسراء(جوانترین غارنورد استان کردستان) عازم روستای قزلجه کند در ۳۰ کیلومتری قروه شدیم.

با آدرسی که از آقای عبدی (از همکاران آقای مفاخری) راجع به غاری به نام «پلنگ غار» در روستای قزلجه کند گرفته بودیم، تیم ۳ نفره ما جهت شناسای و پیمایش آن به منطقه ای به نام «غزوات»که در انتهای روستا قرار داشت، رفت. اهالی معتقد بودند تا حالا کسی داخل آن نرفته است.

 در طی مسیر چند غار طبیعی دیدیم که کوچک و مسدود بودند. 

صخره هایی از جنس سنگهای آذرین که زیر اکثر آنها غارهای کوچکی قرار داشت

دهانه یکی از غارهای طبیعی

غارهای کوچکی که سرشار از زباله بودند

دهانه غاری کوچک که فقط اسراء توانست داخل آن شود البته چند متری بود 

چوپانی را دیدیم که آقای مفاخری جهت اطلاعات پیش او رفت

چوپان اهل قزلجه کند نبود و از وجود غار بیخبر بود

هرکدام به قسمتی از کوه جهت پیدا کردن غار پلنگ رفتیم

همراه اسراء در غاری که به غار دیگری متصل و حدود ۱۵ متر بود

داخل این غار، غار کوچکی بود که فقط اسرا توانست داخلش شود 

اسراء گفت چند متری و مسدود می باشد 

غار کوچک دیگری که پر از خار بود و اسراء را خیلی اذیت کرد

نمونه دیگر غار طبیعی

اسرا در این سفر همکاری فعالی داشت

نمونه ای از سنگهای زیبای منطقه

قسمت پایین کوه پر از زاغه ها و غارهای دست ساز بود که بقول اهالی، افراد ایلات آنجا زندگی می کردند البته آثارش هنوز برجا بود

آقای مفاخری در حال ورود به غار دست ساز

داخل این غار دست ساز دو اتاق بود 

آقای مفاخری در کنار طاقچه  یکی از اتاقها 

خروج از غاری که دو اتاق داشت 

اسراء در حال خروج

اسراء در حال ورود به غار دست ساز دیگری که دهانه خیلی تنگی داشت

آقای مفاخری در حال ورود به داخل غار

اسراء در حال خروج

بسختی از این غار خارج شدم

تمام منطقه را گشته اما پلنگ غار را پیدا نکردیم در عوض کلی غارهای طبیعی و دست ساز را دیده و به داخل  اکثر آنها رفتیم البته شاید پلنگ غار نام یکی از همین غارهایی بود که رفتیم 

گزارش و تصاویر بیشتر را در سایت گروه کوهنوردی قاجر قروه ببینید