شبمانی در قله بدر

گزارش برنامه جامانده از شش ماهه اول

غروب پنجشنبه ۲۱ تیر ماه همراه تعدادی از همنوردان عازم روستای پیر سلیمان شده از آنجا هم راهی پناهگاه شدیم.

استراحت کوتاهی در پناهگاه داشتیم سپس راهی قله شدیم.

این برنامه جهت آماده ساری برای برنامه هفته بعد که قرار بود بمناسبت دهمین یادمان زنده یاد سامان نعمتی به زرینه کوه و دوبرار برویم.

گزارش تصوبری برنامه در ادامه مطلب..

همراه مشتاق در قله بدر

ساعت ۲۱ شب در هوایی کاملا مساعد به زیر قله رسیده همانجا شام را خورده سپس خوابیدیم.

همراه مشتاق در زیر قله محل شبمانی

 همنوردان در قله بدر به ارتفاع ۳۲۹۸ متر

قله بدر

پس از گرفتن چند عکس و صرف صبحانه راهی پناهگاه شدیم.

چند تن از همنوردان هم صبح جمعه پناهگاه آمده بودند با آنها همگی را هی قروه شدیم.

همراه مشتاق آماده حرکت