شبمانی در قله کولاوا

روزپنجشنبه ۲ مرداد ماه جهت شبمانی راهی قله کولاوا شدیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب….

همراه همنوردان در قله کولاوا

همراه پسرم مشتاق

روز پنجشنبه ساعت ۱۹:۱۵ از مسیر سبز با دو تن از همنوردان (مهنازو همسرشان) بسمت قله کولاوا رفتیم هدفمان این بود که شب را زیر قله بخوابیم.

پس ازساعتی به کولاوا رسیده و زیر قله زیر اندازها را پهن کردیم و لحظاتی را نظاره گر طبیعت زیبای قروه از فراز قله بودیم.

همراه همنورد خوبم مهناز در زیر قله

ساعت ۲۳  یکی از همنوردان (علی رضا میرانی) به جمع ما اضافه شد.

۵ تن از همنوردان ( سیروان، مجید، کمال، پوریا و پیمان) ساعت ۲۳:۳۰ جهت شب نشینی پیش ما آمدند و ساعت ۱:۳۰ نیمه شب به پایین برگشتند.

شب نشینی همراه همنوردان

ساعت ۲ نیمه شب هم برادرم طیب با همسرشان آمدند و پس ازنیم ساعت خوابیدیم.

صبح جمعه ۳ مرداد با صدای همنوردانی که در قله بودند، بیدار شدیم.

محل شبمانی

تازه ازخواب بیدار شدم

ساعت ۷:۳۰ پسرم مشتاق همراه سه تن از همنوردان پیش ما آمدند.

صبحانه را همه کنار هم صرف کردیم.

صرف صبحانه

عکس دسته جمع با همنوردان

پس ازصرف صبحانه راهی پایین شدیم.

عکس پایانی همراه مشتاق، برادرم طیب و همسرشان

این برنامه هم خاطرات خاص خودش را داشت بجهت وضعیت بیماری کرونا سعی می کنیم با تعداد کمی کوه بریم.

به امید رفتن هر چه سریع تر این مهمان ناخوانده….