شبمانی در پریشان و صعود به قله

روز پنجشنبه ۱۴ و جمعه ۱۵ شهریور همراه تعدادی(۳۷) از همنوردان به ارتفاعات و قله پریشان رفتیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

همراه همنوردان

دورنمای قله پریشان عکس از آقای بهنام اقدامیان

همراه برادرانم طیب و فردین در کنار پناهگاه پریشان

روز پنجشنبه ساعت ۱۶ همراه همنوردان و خانواده دو برادرم با دو ماشین از قروه حرکت کردیم.

پس از عبور از روستاهای میهم علیا-میهم سفلی-ولی آباد در نعمت آباد آخرین روستا ما(مهناز و اصغر) از ماشین پیاده شده و ماشین را کنار کانکس اداره شکاربانی گذاشتیم اما بردارم طیب ماشینش را تا محل آخرین خانه باغی منطقه برد.

آخرین محل خانه باغی منطقه

برادرم فردین و دخترش ارغوان کوچکترین عضو گروه

ژیلا و صدیقه همسران برادران فردین و طیب

ما از انتهای روستا بسمت پناهگاه حرکت کردیم و پس از ساعتی به پناهگاه رسیدیم.

دورنمای قله پریشان از کنار پناهگاه

همراه برادران طیب، فردین و همسرانشان

طیب و ارغوان دختر فردین در کنار آب چشمه نزدیک پناهگاه

این چشمه آخرین چشمه در ارتفاعات پریشان و نزدیک پناهگاه می باشد.

پس از جابجایی وسایل ساعت ۱۸ برادرم طیب همراه همنوردمان مرآت که تاکنون به قله صعود نکرده بود، راهی قله پریشان شدند.

مرآت و طیب در قله پریشان

ما هم در پناهگاه ماندیم کمی اطراف را دور زده چوب برای آتش جمع کردیم.

پناهگاه پریشان

برادرانم طیب و فردین

همراه همنوردانم مهناز و صدیقه

همراه ژیلا همنورد و زن داداشم

باد خیلی شدیدی در حال وزش بود.

همراه ژیلا و اغوان در کنار پناهگاه

ساعت حدود ۲۰:۳۰ طیب و مرآت از قله برگشتند و با بازگشت آنها شام را داخل پناهگاه صرف کردیم سپس ساعاتی را کنار آتش گذراندیم.

تعدادی داخل پناهگاه و عده ای بیرون خوابیدیم اما باد همچنان زوزه کشان تا نزدیکی صبح ادامه داشت.

ساعت ۱:۴۵ صبح ۴ تن از همنوردان هم به جمع ما پیوستند و با آمدن آنها ۱۴ نفر شدیم.

طلوع آفتاب از کنار پناهگاه

طیب و صدیقه

همنوردان که نیمه شب پیش ما آمدند( کامبیز، الهه، حمید و میترا)

صبح کلا از باد خبری نبود و نسیم مطبوعی نوازشگر صورتمان بود

همراه همنوردانم صدیقه، الهه و کامبیز

صبح جمعه ۲۱ تن از همنوردان ساعت۶:۳۰ از قروه حرکت کرده بودند که حدود ساعت ۸:۳۰ پیش ما رسیدند.

همنوردان تیم دوم

دورنمای قله پریشان

با آمدن همنوردان صبحانه را کنار پناهگاه صرف نمودیم

همنوردان

همراه مهدی که صبح جمعه با همنوردان آمد

۷ تن از همنوردانی ساعت۹:۳۰ همراه طیب راهی قله شدند.

طیب در دو روز دوبار قله را صعود کرد

مسیر قله

همنوردان بر فراز قله

با برگشتن همنوردان کم کم بسمت روستا حرکت کردیم.

ارغوان کوچکترین عضو گروه

حرکت بسمت پایین

من و مهدی چون عازم تهران بودیم زودتر حرکت کردیم.

اولین چشمه از سمت روستا در کنار این خانه باغی قرار دارد.

 آخرین عکس برنامه

ساعت ۱۱ به قروه رسیدیم و سایر همنوردان دو ساعت بعد از ما به قروه رسیده بودند.

این برنامه یک و نیم روزه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.