شیب و دیواره یخی آبشار سنگین آباد قسمت(۴)

این پست مربوط به اسفند ماه ۱۳۹۱ از آرشیو وبلاگ کومالیا می باشد

امسال شیب کنار آبشار یخ زده بود که در چندین نوبت با همنوردان تمرین یخنوردی کردیم اما متاسفانه دیواره یخ نزد که بنظرم دو عامل علت آن بود اول اینکه امسال برف خیلی جدی نبارید و هوا زیاد سرد نبود و دوم نحوه لوله گذاری کمی متفاوت با پارسال بود. 

با این حال روز جمعه ۴ اسفند با چند تن از همنوردان به آبشار رفتیم تا از وقت باقیمانده، آخرین استفاده ها را ببریم 

« آب دریا را اگر  نتوان  کشید  

هم بقدر تشنگی باید چشید»

روز جمعه وقتی  آنجا رفتیم یاد سال گذشته افتادم که چقدر وضعیت دیواره یخی با پارسال  فرق کرده و حقیقتا دلم گرفت.

گزارش تصویری این هفته به شرح ذیل می باشد:  

وضعیت پارسال دیواره یخی ۵ اسفند ۱۳۹۰

وضعیت امسال دیواره کنار آبشار ۴ اسفند ۱۳۹۱

با توجه به اینکه تمرینات یخنوردی را از سال گذشته برای اولین شروع کردیم، ابتدا رحمان و محمد بما آموزش دادند.

محمد در حال آموزش به من و یاسمن

رحمان در حال آموزش دادن

همراه رحمان و یاسمن زوجهای همنورد و همطناب خوبم

همراه محمد همنورد و همطناب خوبم

آموزش امروز ما راجع به نحوه استفاده از یومار در شیب های یخی بود. 

با یاسمن در حال صعود هستیم

در حال فرود با یاسمن

بعد از چند بار صعود و فرود، رحمان کارگاه را باز کرد و با گذراندن یک روز بسیار خوب و مهیج  آماده برگشتن به قروه شدیم.

رحمان در حال جمع کردن کارگاه  

مهدی هم آخر برنامه پیش ما آمد تا با هم برگردیم 

همراه یاسمن همنورد و همطناب خوبم 

همراه یاسمن در کنار درخت یخزده 

همراه شاهین همنورد جوان و خوبم که برای اولین بار در برنامه شرکت نمود

این هم عکس آخر برنامه با همنوردان

در قسمت بعدی فعالیت یخنوردی بانوان را خواهم نوشت.