شیرینی جشن نامزدی در قله کولاوا

روز جمعه ۴ بهمن ماه همراه ۱۵ تن از همنوردان به قله کولاوا صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطب…

قله کولاوا

قله کولاوا

دورنمای قله

همراه مهدی در زیر قله

روز جمعه ساعت ۷ صبح از چهارراه بسمت مسیر سبز حرکت کردیم.

مسیر سبز

پس از عبور از مسیر سبز و معدن در هوایی نسبتا سرد اما بسیار مطبوع به سمت قله رفتیم.

مسیر بالای معدن

همراه مهدی و صدیقه (زن داداش)با دورنمای قله

همراه همنوردان در زیر قله

پس از ساعتی به قله رسیدیم.

دو تن از همنوردان(علی و سونیا) شیرینی جشن نامزدیشان را تو قله به همه دادند.

علی و سونیا

وقتی قله رسیدیم هوا بشدت سرد شد و بزحمت چند لقمه ای صبحانه صرف کردیم.

صرف صبحانه مختصر

بعلت سردی بیش از حد سریع به پایین برگشتیم.

عکس پایانی با مهدی و مشتاق در مسیر برگشت

این برنامه هم با همه سرمای زیادش اما به گرمی دلهایمان به پایان رسید.