صعودبه ارتفاعات و قله پریشان

روز یکشنبه ۴ خرداد و دوشنبه ۵ خرداد  با ۱۴ تن از همنوردان به ارتفاعات و قله پریشان صعود نمودیم.

این دومین برنامه باشگاه قاجر دراین فصل بود..

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب….

پناهگاه پریشان

همراه مشتاق

روزپنجشنبه ساعت ۱۶:۳۰ همراه  ۴ تن از همنوردان با وانت مهدی جهت شبمانی راهی پناهگاه پریشان شدیم.

پس ازعبور از روستاهایی میهم سفلی-میهم علیا-ولی آباد به آخرین روستا (نعمت آباد) رسیدیم.

مهدی ما را تا نزدیکی رودخانه برد و خودش به قروه برگشت نا فردا صبح با تعدادی از همنوردان بیاید.

 

همراه ادیب خالدیان-میدیا محمدی و پسرم مشتاق

 هوا ابری و مطبوع بود. همیشه در این فصل این نوع هوا را دوست دارم چون صعود را راحتترمی کند

طبیعت سر سبز و زیبا واقعا مجذوبمان کرده بود.

آخرین خانه باغی در دامن پریشان

گلهای رنگارنگ زرد، بنفش، سفید در دامن صخره های سرکش جلوه خاصی به منطقه داده بود.

هر قدمی که بر می داشتم هزاران بار زبان به تحسین می گشودم.

دورنمای قله

مسیر پناهگاه

دورنمای قله سه زرده

میدیا همنوردی که برای اولین بار پریشان  می آمد وکلی ذوق کرده بود

پس ازحدود یک ساعت به پناهگاه رسیدیم.

پناهگاه خلوت بود.

همراه ادیب و مشتاق

پس ازساعتی چند تن ازکوهنوردان قروه و کرمانشاه پناهگاه آمدند که تعدادی از آنها را می شناختم.

تا پاسی ازشب بیرون پناهگاه نشستیم سپس جهت صرف شام و خواب داخل پناهگاه شدیم و بقیه کوهنوردان بیرون پناهگاه چادر زدند.

چادر همنوردان

شب ساعت ۲۳  آقای شهرام نعمتی به جمع ما پیوست وقرار شد فردا با ادیب خالدیان صبح ساعت ۶ راهی قله شوند.

جمعه ۵ خرداد

دو تن از همنوردان ساعت ۶ راهی قله شدند.

قله پریشان

ما هم صبحانه را در پناهگاه صرف کردیم سپس کم کم سایر همنوردان هم آمدند ۳ تن قله رفتند بقیه هم در حوالی پناهگاه مشغول گشت و گذار شدیم.

مهدی هم با ۴تن از همنوردان پیش ما آمدند و مجموعا ۱۴ تن در این برنامه شدیم.

 

همراه همنوردان

همراه مهدی و مشتاق

پس ازبرگشت سایر همنوردان ازقله ساعت ۱۱ بسمت پایین آمدیم و سپس راهی قروه شدیم.