صعود به ارتفاعات بدر

روز جمعه ۲۷ دی ماه با ۳۰ تن از همنوردان به ارتفاعات بدر صعود کردیم.

گزارشد تصویری این برنامه در ادامه مطلب…

پناهگاه بدر

مسیر پناهگاه

همراه برادرم طیب در پناهگاه

روز جمعه ساعت ۷ صبح با ۶ دستگاه ماشین سواری از قروه بسمت روستای پیرسلیمان حرکت کردیم.

پس از عبور از روستاهای قلعه-سرتیپ آباد- امین آباد ساعت ۷:۳۰ به آخرین روستا(پیرسلیمان) رسیدیم. جاده بجهت برف شب گذشته یخزده بود و همین سبب شده بود تا ماشین ها با احتیاط حرکت کنند.

در ابتدای روستا ماشین ها را پارک کرده و راهی پناهگاه شدیم.

انتهای روستای پیرسلیمان

تیم به سرقدمی طیب حرکت می کرد.

در مسیر همنوردان باشگاه قاجر را دیدیم که از دیروز خطا الراس سالداشه به بدر را رفته و در حال برگشت بودند.

باغ های روستا که لباس زمستانی در بر داشتند.

مسیر پناهگاه

در هوایی سرد و مسیر پر برف گام بر میداشتیم.

همراه پسرم مشتاق

کم کم هوا داشت گرم می شد و همین مسئله برف کوبی را راحتتر می کرد.

ساعت ۹:۳۰ به پناهگاه رسیدیم و چند تن از همنوردان هم آنجا بودند.

همراه مشتاق در کنار تندیس زنده یاد سامان نعمتی که جلو پناهگاه نصب شده است

صبحانه را داخل پناهگاه صرف کردیم.

همراه برادرم طیب و همسرشان در کنار پناهگاه

برنامه این هفته ما فقط تا پناهگاه بود در نتیجه پس از صرف صبحانه و ثبت خاطرات به پایین برگشتیم.

مسیر برگشت

پس از حدود یک ساعت و نیم به روستا رسیده و راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.