صعود به ارتفاعات زرینه

روز جمعه ۱۴ تیر ماه ساعت ۶ صبح همراه همنوردان با یک دستگاه مینی بوس و سه ماشین شخصی از میدان بلال قروه  بسمت جاده همدان حرکت کردیم.

هدف ما رفتن به ارتفاعات روستای زرینه در جنوب شرقی قروه و گرامیداشت یاد و خاطره همنورد گرامیمان رامین سنگین آبادی بود که ۱۰ تیرماه جاری در بستر بیماری روح پر فتوحشان پرواز نمود.

بنر یاد بود همنورد گرامی رامین سنگین آبادی

همراه پسرم مشتاق

گندم زارهای روستا

پس از طی ۱۵ کیلومتر  در جاده قروه – همدان بسمت راست پیچیده و بعد از عبور از شهر دزج و روستای صندوق آباد به آخرین روستا(زرینه) رسیدیم.
ابتدای روستای زرینه خاکی می باشد ما در انتهای جاده روستا پیاده شده از کنار گندم زارها بسمت آخرین چشمه حرکت کردیم.

هوا تقریبا گرم  اما قابل تحمل بود. طبیعت واقعا در هر فصلی زیباست.

دورنمای قله شعبان کچل

پس از طی مسافتی حدود نیم ساعت، به فضای سیز و چشمه رسیده همانجا صبحانه را صرف کردیم.

صرف صبحانه

پس از صرف صبحانه به سر قدمی برادرم طیب بسمت سنگ نوشته های تاریخی حرکت کردیم.

مسیر سنگ نوشته ها

پس از حدود یک ساعت به محل سنگ نوشته های رسیدیم.

بنا به نظر میراث فرهنگی محل این سنگ نوشته زمانی شکارگاه بوده است.

نمونه هایی از سنگ نوشته ها

این سنگ نوشته ها بسیار جالب هستند بر روی بعضی از آنها تاریخ شکار حکاکی شده است.

بانوان گروه با بنر زنده یاد رامین سنگین آبادی

همراه طیب، پرویز، صدیقه، لاله، ویدا

همراه بهنام همنورد خوبم

پس از ثبت خاطره ها راهی روستا شدیم.

دورنمای قله زیبای شعبان کچل

همراه تعدادی از همنوردان در مسیر برگشت

مسیر برگشت

در مسیر برگشت به چشمه آبی که چوپانان تعبیه کرده بودند رسیدیم و حسابی روح و جان را نشئه ای تازه بخشیدیم.

چشمه آب چوپانان

پس از استراحت کوتاهی همگی راهی روستا شدیم.

دورنمای روستا

این هم عکس پایانی در میان گندم زارها

ساعت ۱۱ به روستا رسیده با آمدن مینی بوس راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با همه جذابیتهایش به پایان رسید.