صعود به ارتفاعات شعبان کچل

روز جمعه ۳۱ فروردین ماه ساعت ۷ صبح همراه تعدادی همنوردان باشگاه قاجر با دو دستگاه ماشین مینی بوس و شخصی از میدان بلال بسمت جاده همدان حرکت کردیم.

گزارش تصویری این برنامه……

اعضای شرکت کننده

همراه مهدی

پس از طی ۱۵ کیلومتر بسمت راست پیچیده بعد از عبور از شهر دزج و روستای صندوق آباد به آخرین روستا(زرینه) رسیدیم.

ابتدای روستای زرینه خاکی می باشد در انتهای جاده روستا پیاده شده و بسمت چشمه و سنگ نوشته های زرینه حرکت کردیم.

 

انتهای روستا

در پایین سنگ نوشته ها در کنار درختان صبحانه را صرف نموده سپس بطرف سنگ نوشته ها رفتیم.

 

صرف صبحانه

حرکت بسمت سنگ نوشته ها

بنا به نظر میراث فرهنگی محل این سنگ نوشته زمانی شگارگاه بوده است.

همراه برادرم طیب در کنار سنگ نوشته ها


نمونه سنگ نوشته ها

بانوان باشگاه

همگی راهی قله شدیم.

مسیر قله

همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان

۷ تن از اعضا به قله اصلی و بقیه به یکی از قله های فرعی صعود کردیم.

قله فرعی

تیم قله

پس از صعود بسمت روستا حرکت کرده و با امدن مینی بوس بسمت قروه حرکت نمودند.