صعود به ارتفاعات قاجر

روز جمعه ۱۶ آذر ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر به ارتفاعات قاجر رفتیم.

صبح ساعت ۶:۲۰ از قروه با یک دستگاه مینی بوس و یک سواری به سمت روستای پیر سلیمان حرکت کردیم.

جاده برفی و لغزنده بود ساعت ۶:۵۰ به روستا رسیدیم باد سردی برفها را به صورت می زد.

گزارش تصویری در ادامه مطلب….

همراه مهدی

تعدادی از همنوردان که لباس نامناسبی داشتند با مینی بوس به قروه برگشتند.

ابتدای روستای پیر سلیمان

ساعت ۷ ما به سر قدمی طیب صالحی راهی پناهگاه شدیم.

مسیر برف زیادی داشت و تا پناهگاه سرقدم برف کوبی می کرد.

ساعت ۸:۱۰ به پناهگاه رسیدیم.

همراه برادرم طیب

همراه همنوردان در کنار تندیس زنده یاد سامان نعمتی

در کنار تندیس یاد سامان عزیز، اولین سالگرد جانباختگان کول جنون و روز دانشجو را گرامی داشتیم.

همراه مهدی

صبحانه را در پناهگاه صرف کردیم منتظر سه تن از همنوردان که پس از ما می آمدند، شدیم سپس ساعت۹:۱۵ بسمت قله حرکت کردیم.

از همان ابتدای مسبر بالای پناهگاه برف سنگینی بود.

هوا همچنان سرد همراه با باد شدید بود طوری که بعضی جاها حرکت مشکل می شد.

تا نزدیکی یال منتهی به قله رفتیم و با توجه به شدت باد و نظر سرپرست فنی از رفتن به قله صرف نظر کردیم چون باد در یال بسیار شدیدتر می شد.

 

نزدیک یال قله

همراه مهدی

بعد از گرفتن عکس راهی پناهگاه شدیم.

مسیر پناهگاه

بعد از رسیدن به پناهگاه کوله را برداشته و راهی روستا شدیم.

ساعت۱۲ به پیرسلیمان رسیده و با سپری نمودن یه صعود کاملا زمستانه پس از نیم ساعت به قروه رسیدیم.