صعود به قله قنبرعلی

روز جمعه ۲۵ مرداد همراه تعدادی از همنوردان به قله قنبرعلی در جنوب غربی قروه صعود کردیم.

چشمه قنبرعلی از زمانهای قدیم محل گردشگری بوده است.

گزارش تصویری این برنامه در ادامه مطلب…

ارتفاعات قنبرعلی با دورنمای قله ابراهیم عطار

همراه مهدی و مشتاق

روز جمعه ساعت ۶ از قروه با ۵ دستگاه ماشین شخصی بسمت روستای ویهج در ۵ کیلومتری قروه حرکت کردیم.

پس از عبور از روستای قلعه به ویهج رسیدیم در انتهای روستای ویهج بسمت آصف آباد از اولین جاده خاکی سمت راست بطرف چشمه قنبرعلی رفتیم.

بعد از حدود ۴ کیلومتر جاده خاکی ناهموار ماشین ها را پارک کرده بسمت چشمه رفتیم.

محل پارک ماشین ها

در کنار چشمه دقایقی نرمش کردیم.

نرمش

سپس در صفی منظم بسمت بالا حرکت نمودیم.

حرکت بسمت بالا

مسیر قله

همراه مهدی در ابتدای مسیر

پس از حدود یک ساعت به قله قنبر علی رسیدیم.

بانوان گروه

همراه دختر عمویم سوسن

همراه جمعی از همنوردان

ارتفاع قنبر علی در خط الراس کولاوا به بدر قرار دارد.

همراه مهدی، آقای اکبری و همسرشان مریم

عکس دسته جمعی در بالای قله قنبرعلی

پس از گرفتن چند عکس به پایین برگشتیم.

حرکت بسمت پایین

صبحانه را در کنار چشمه صرف نمودیم.

صرف صبحانه

پس از صرف صبحانه به محل پارک ماشین ها رفته بسمت قروه حرکت کردیم.

ساعت ۱۱  با سپری نمودن یک برنامه متنوع به قروه رسیدیم.