صعود به ارتفاعات پریشان

روز پنجشنبه ۶ و جمعه ۷ شهریور ماه با ۲۹ تن از همنوردان به ارتفاعات پریشان در جنوب قروه  صعود کردیم و شب را در پناهگاه بودیم.

گزارش تصویری این برنامه در ادامه مطلب…

 

پناهگاه پریشان

همراه مهدی و مشتاق درمسیر پریشان

روز پنجشنبه با ۱۷ تن از همنوردان ساعت ۱۵:۰۵  ازمیدان بلال قروه با ۴ دستگاه سواری بسمت پناهگاه پریشان رفتیم.

پس ازعبور ازروستاهای میهم سفلی، میهم علیا، ولی آباد به آخرین روستا نعمت آباد رسیدیم .

ماشین ها را تا کنار رودخانه برده سپس راهی پناهگاه شدیم.

کنار رودخانه با دورنمای قله پریشان

همراه مشتاق و حنا که برای اولین بار پریشان می آمد

پس ازساعتی در هوایی تقریبا گرم به پناهگاه رسیدیم.

پناهگاه

مدتی را اطراف پناهگاه گشتیم سپس با غروب آفتاب شام را بیرون پناهگاه صرف کردیم.

صرف شام

پس ازصرف شام ۸ تن از همنوردان هم به جمع ما اضافه شدند.

تا پاسی از شب شعله های آتش گرما بخش وجودمان بود.

همنوردان کنار شعله آتش

همنوردانی که چادر داشتند، اطراف پناهگاه برپا کردند و تعدادی داخل پناهگاه و عده ای بیرون آن خوابیدند.

جمعه ۷ شهریور

صبح ۴ تن از همنوردان پیش ما آمدند و مجموعا ۲۹ تن شدیم.

این هم چادر ما

صبح جمعه

مشتاق در حال بیدار شدن

همراه مهدی با دورنمای قله

همراه مهدی در حال درست کردن املت

بعد از درست کردن املت همگی در دورتادور پناهگاه صبحانه را صرف کردیم.

صرف صبحانه

صرف صبحانه

پس ازصرف صبحانه مدتی را در اطراف پناهگاه گشتیم سپس ساعت ۱۰:۳۰ بسمت پایین حرکت کردیم.

بعد از رسیدن به محل ماشین ها راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.