صعود به ارتفاعات پریشان

روز پنج شنبه ۲۶ مرداد همراه تعدادی از همنوردان راهی پناهگاه پریشان شدیم. با توجه به اینکه در این برنامه چند تن از همنوردان برای اولین بار می آمدند ترجبحا تا پناهگاه رفتیم.

شب را در پناهگاه مانده روز جمعه ساعت ۱۰ صبح راهی روستای نعمت آباد شده سپس قروه آمدیم.

گزارش تصویری این برنامه…..

 

همراه مهدی

ساعت ۱۶ از قروه حرکت کرده و پس از ۴۰ دقیقه به آخرین روستا(نعمت آباد) رسیدیم ماشین ها را در کنار دبستان روستا گذاشته و راهی پناهگاه شدیم.

دبستان روستا

دورنمای قله پریشان

پناهگاه پریشان

حمید رضا کوچکترین عضو گروه

صرف صبحانه

عکس پایانی در کنار پناهگاه

دورنمای قله پریشان

بانوان گروه

اتمام برنامه