صعود به ارتفاعات کولاوا( معدن- دکل- النلریاتاق)

روز جمعه فرصتی پیش آمد تا با تعدادی از همنوردان به صعودی به ارتفاعات کولاوا داشته باشیم .

در ابتدای مسیر برادرم طیب را دیدیم که در حال برگشت از قله بود پیشنهاد داد که تا معدن بیشتر نرویم چون آن بالا باد بسیار شدیدی می وزد و امکان پرت کردن هست ما هم تصمیم گرفتیم که  ابتدا به سمت دکل برویم  البته زیر دکل یک غار کوچکی به نام (النریاتاق) وجود دارد که افسانه هایی هم در مورد آن می گویند.

مسیر دکل

با توجه به شدت باد، صبحانه را در همان غار کوچک صرف کرده سپس بسمت معدن رفتیم. هرچه بالاتر می رفتیم وزش باد شدیدتر می شد.

النلریاتاق

تا طبقه چهارم معدن که بین دکل و قله است، رفتیم و پس از گرفتن چند عکس در شرایط سخت، به سمت پایین حرکت کردیم.

معدن

با توجه به اینکه قله نرفتیم اما یاد گرفتیم نباید در هر شرایطی صعود کرد و با گذراندن یک صبح جمعه خاطره انگیز دیگر به منزل برگشتیم. 

عکس پایانی همراه مهدی