صعود به بدر

پنجشنبه مورخه ۳۰شهریور با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر راهی پناهگاه بدر شدیم. شب را در پناهگاه مانده سپس صبح جمعه ۴ تن از همنوردان(آقایان طیب صالحی، مشتاق لقایی، محمد صالحی و سیامک برزنده) راهی قله شدند ما هم با بقیه همنوردان به کانی شاه پسند رفتیم و پس از رسیدن تیم قله صبحانه را در کنار چشمه گوارای کانی شاه پسند صرف کرده سپس به پناهگاه برگشتیم و پس از ساعتی راهی قروه شدیم.

گزارش تصویری این برنامه….

پناهگاه بدر

همراه مهدی در کانی شاه پسند

مسیر پناهگاه

بانوان باشگاه

قله بدر

تیم قله

کانی شاه پسند

صرف صبحانه

همراه برادرم طیب

همراه مشتاق و طیب