صعود به دکل و اللنریاتاق

روزجمعه ۱۷ بهمن ماه با ۱۰ تن از همنوردان به دکل از مسیر سرانجیک و اللنریاتاق صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب….

همراه همنوردان در اللنریاتاق

همراه مهدی و مشتاق

روزجمعه  قرار بود قله آق داق را بریم اما بارش باران که ازصبح ساعت ۵:۳۰ شروع شد.

ما هم قرار بود ساعت ۸ در انتهای چشمه سراب باشیم.

یاران تا ساعت ۷:۳۰ بشدت می بارید اما نزدیکی های ساعت ۸ از شدتش کاسته شد.

ما هم تصمیم گرفتیم با توجه به اینکه مسیر ابتدایی آق داق بسیار گل آلود شده بود، تغییر برنامه داده تا دکل برویم.

در این برنامه از پشت دکل مشرف به سرانجیک صعود را در زیر نم نم های باران شروع کردیم.

مسیر پشت دکل

همراه مشتاق

با وجود بارش نم نم باران، هوا بسیار مطلوب بود.

دورنمای دکل

در بین راه بارش باران تند شد به همین دلیل به اللنریاتاق که نزدیک دکل بود، رفتیم.

آنجا چون حفره غار مانند صخره ای می باشد، از خیس شدن در امان بودیم.

مهدی در بالای صخره اللنریاتاق

لقمه صبحانه را همانجا صرف کردیم.

صرف صبحانه

هر لحظه شدت بارش بیشتر می شد.

بانوان شرکت کننده در برنامه

همراه مهدی با دورنمای قله کولاوا

پس ازساعتی و با شدت بارش تصمیم گرفتیم سریع به پایین برگردیم.

مسیر برگشت با دورنمای شهر قروه

این برنامه هم با همه تجربیات خاص خودش به پایان رسید اگرچه خیلی از همنوردان بخاطر شرایط نا مساعد هوا نتوانستند شرکت کنند.