صعود به «قره یالکه»

روز جمعه ۱۶ فروردین ماه با چند تن از همنوردان به «قره یالکه» در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

همراه مهدی و مشتاق

دورنمای قله کولاوا از قره یالکه

صبح ساعت ۷ از چهاراه مدرس راه افتادیم. هوا ابتدا خوب بود.

تا انتهای سراب رفته از آنجا راهی قره یالکه شدیم.

و

ابتدای مسیر

کم کم به شدت ابرها افزوده می شد.

همراه مهدی و همنوردان خوبم، زهره و نرگس

مهدی

همراه مهدی، مشتاق و نرگس

قرار بود صبحانه را بالا بخوردیم اما با شدت گرفتن ابرها به پایین برگشتیم وقتی سراب رسیدیم، باران شدیدی شروع به بارش کرد ما صبحانه را زیر سوپرمارکت واقع در سراب صرف کرده سپس به خانه برگشتیم.