صعود به قلل الوند و کلاغ لان در همدان

۱۱ و ۱۲ آبان ماه با تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر  صعودی به قلل الوند و کلاغ لان در همدان داشتیم که با تاخیر گزارش آن نگاشته می شود.
گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب….

قله الوند

همراه مهدی و مشتاق در پناهگاه میشان

قله الوند


روز پنجشنبه ۱۱ آبان با یک مینی بوس و یک دستگاه ماشین شخصی ساعت ۱۳ راهی میدان گنجنامه در همدان شدیم.
ساعت حدود ۱۴:۴۰ به میدان گنجنامه رسیدیم.

پارکینک گنجنامه

آماده حرکت

بعد از آماده کردن کوله ها راهی میدان میشان شدیم.

هوا بسیار غبار آلود بود و باد نسبتا تندی هم می وزیدحدود ساعت ۱۶:۳۰ به پناهگاه میدان میشان رسیدیم.

بنا به تشخیص سرپرست تیم به دو گروه تقسیم شد ۱۴ تن از اعضا ساعت ۱۷:۳۰ به پناهگاه کلاغ لان رفتند و ۸ تن در پناهگاه میشان ماندند.

من و مهدی در پناهگاه میشان ماندیم اما مشتاق به پناهگاه کلاغ رفت

شب خوبی را در کنار همنوردان خوب داشتیم.

پناهگاه میشان

تا ساعت ۱۰ شب در رستوران بودیم و بعد از آن به طبقه دوم رفته بانوان در اتاق مخصوص خانم ها و آقایان هم به خوابگاه آقایان رفتند.

تیم اول ساعت ۲۱:۳۰ به پناهگاه کلاغ لان رسیدند.
۱۲ آبان
تیم اول ابتدا به قله کلاغ لان صعود نمودند سپس راهی قله الوند شدند.


تیم اول در قله کلاغ لان

مشتاق کلاغ لان

پناهگاه کلاغ لان

ما هم ساعت ۷ صبح از پناهگاه میشان بسمت قله الوند حرکت کردیم.

حرکت از میدان میشان


تیم دوم:کامبیز، الهه، خودم، طیب، صدیقه، نگین، مهدی

هوای قله

هر دو تیم ساعت ۹ صبح همزمان به قله الوند رسیدیم.

مسیر قله

قله الوند

همراه علی همنورد خوبم در قله

مشتاق

همراه مهدی، برادرم مهدی و همسرشان

همراه مهدی و مشتاق

ساعت ۱۰ هر دو تیم راهی پناهگاه میشان شدیم.

تخت نادر

مهدی منتظر چایی

قیافه خسته مشتاق که امروز هر دو قله را صعود کرده

همراه برادرم طیب و همسرشان در حال آماده شدن برای برگشت

پناهگاه میشان

ساعت ۱۱ به پناهگاه میشان رسیده و پس از صرف تنقلات و جمع نمودن وسایل ساعت ۱۲ راهی میدان گنجنامه شدیم.

عکس پایانی در مسیر برگشت

باد بسیار شدیدی می وزید طوری که حرکت را سخت کرده بود، ساعت ۱۳:۳۵ به میدان میشان رسیده سپس راهی قروه شدیم و همگی در نهایت سلامت با اجرای یک برنامه موفق به قروه رسیدیم