صعود به قلل «چرخه لان و کوچکه چرمک»

روزجمعه ۱۴ شهریور با ۱۹ تن از همنوردان به قلل «چرخه لان و کوچکه چرمک» ازارتفاعات روستای مشیر آباد« اوریه » در جنوب غربی قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری این برنامه در ادامه مطلب…

قله «چرخه لان»

قله«کوچکه چرمک»

همراه مهدی و مشتاق

روز جمعه ساعت ۶:۳۰ همراه ۱۹ تن از همنوردان ازچهارراه مدرس با ۵ دستگاه ماشین راهی روستای مشیرآباد (اوریه) در جنوب قروه شدیم.

پس از حدود نیم ساعت به روستا رسیدیم.

دور نمای قلل «چرخه لان و کوچکه چرمک» ازابتدای روستا

ماشین ها را جلو در یکی از آشنایان پارک کرده و راهی شدیم.

 

شروع حرکت از انتهای روستا

دورنمای قله کولاوا و ارتفاعات قروه از روستای مشیرآباد

دور نمای قله «چرخه لان»

مسیر  قله «چرخه لان»

مسیر قله

«چرخه لان» متشکل از چند قله صخره ای بود. ابتدا قله اول را رفتیم.

قله اول

قله دوم را هم با حمایت همدیگر صعود کردیم.

قله دوم

مشتاق بر فراز قله دوم

همراه همنوردان خوبم، حسین زاده، مهدی و پروانه بر فراز قله دوم

همراه مهدی

همراه همنوردان در قله دوم

همراه همنوردان خوبم، علی رضا و پروانه

پس صعود قله ها بسمت قله «کوچکه چرمک»  رفتیم.

حرکت بسمت قله «کوچکه چرمک»

قبل ازرسیدن به قله محوطه ای را کنده بودند که علت را ندانستیم احتمالا کار سودجویان بود.

قسمت های کنده شده پای قله

کنار قسمتی که کنده شده بود، سنگچین کرده بودند و یک چوب هم انجا بود که مقداری پارچه به آن آویزان کرده بوذند.

چوب کنار محوطه کنده شده

همراه همنوردان در کنار محوطه کنده شده

قله «کوچکه چرمک»

پس از صعود قله «کوچکه چرمک» بسمت پایین آمدیم و زیر چند درخت جهت صرف صبحانه نشستیم.

علی و مجید مشغول درست کردن چای و نیمرو

صرف صبحانه

پس ازصرف صبحانه راهی روستا شدیم.

دورنمای روستا و قله «کولاوا» قروه

پس از رسیدن به روستا به محل پارک ماشین ها رفته و راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش و صعود دو قله به پایان رسید.