صعود به قله آق داغ در جنوب قروه

روز جمعه همراه تعدادی از همنوردان به قله آق داغ در جنوب قروه صعود نمودیم.

آق داغ ابتدای خط الراس کولاوا به قلل بدر و پریشان می باشد البته قبل از آن چند تپه وجود دارد.

برنامه ما در اصل رفتن به قله «قره یالکه» بود اما بین راه باران شروع به بارش کرد و با توجه به تجهیزات تعدادی از همنوردان که به تازگی کوه پیمایی را شروع کردند، ترجیحا بعد از صعود قله آق داغ برگشتیم و صعود «قره یالکه» را برای برنامه بعدی گذاشتیم.

گزارش تصویری این برنامه خاطره انگیز….

  

ابتدای مسیر از سمت دریاچه سراب

دورنمای قلل قلوز

دورنمای قله کولاوا

همراه مهدی

دورنمای دریاچه سراب

همراه برادرم طیب

همراه بانوان گروه در قله آق داغ

عکس خانوادگی همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان، عمو پرویز و زن عمو

مسیر برگشت در زیر باران

همراه مهدی زیر باران شدیدی