صعود به قله آق داغ و قره داغ

روز جمعه ۲ اردیبهشت همراه تعدادی از همنوردان به قلل آق دغ و قره داغ صعود کردیم.

آق داغ و قره داغ ابتدای خط الراس کولاوا به ارتفاعات بدر و پریشان در جنوب قروه می باشد.

ما روز جمعه ساعت ۶:۴۵ از چشمه سراب به سمت خط الراس حرکت کرده ابتدا به قله آق داغ و سپس قره داغ صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب….

 

همراه مهدی و مشتاق در قله قره داغ

ابتدای مسیر از بالای چشمه سراب

همراه مهدی در قله آق داغ

همراه همنورد خوبم روژان

همراه همنوردان در قله قره داغ

صرف صبحانه در قله قره داغ

عکس پایانی همراه مهدی و مشتاق

این هفته بار دیگر در کنار همنوردان صعود خوبی را تجربه کردیم.