صعود به قله آق داغ

روز جمعه ۱۱ تیر ماه همراه ۱۴ تن از همنوردان به قله آق داغ در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

قله داغ

همراه مهدی با دورنمای قله آق داغ

گزارش برنامه..

روزجمعه ساعت ۶:۳۰ از چهارراه مدرس با وانت بسمت سرآب رفتیم.

ماشین را انتهای سرآب گذاشته و از جاده خاکی راهی شدیم.

ازکنار معدن به سمت قله رفتیم.

ساعت ۷:۳۰ قبل از قله اصلی کنار سنگی صبحانه را صرف کردیم.

محل صرف صبحانه همراه بانوان

پس ازصرف صبحانه راهی قله شدیم.

ساعت ۸:۱۵ به قله رسیدیم.

همراه همنوردان خوبم: پروانه، مهدی، سهیلا و بهار

دورنمای قله کولاوا از فراز قله آق داغ

همراه همنوران خوبم: شریفه، زهره و سارا

پس از ثبت خاطرات راهی پایین شدیم.

ساعت ۹:۲۰ کنار چشمه سرآب رسیده و ازآب گواری چشمه روحمان را نشئه تازه بخشیدیم.

این برنامه کوتاه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.