صعود به قله سامان در جنوب قروه

روز جمعه ۳۰ آبان ماه همراه ۲۳ تن از اعضای باشگاه قاجر به قله سامان در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

قله سامان

همراه پسرم مشتاق در قله

گزارش برنامه…

روز جمعه با ۵ دستگاه ماشین شخصی ساعت ۶ صبح از قروه بسمت روستای آصف آباد در جنوب قروه حرکت کردیم.
پس از عبور از روستاهای قلعه -ویهج ساعت ۶:۳۰ در هوای سرد پاییزی به انتهای روستای آصف آباد رسیدیم.
ماشین ها را در همان روستا پارک کردند و راهی شدیم.
از باغهای زیبای روستا که درختانش عاری از برگهای پاییزی شده بودند، در هوایی نسبتا سرد گذشتیم اگر چه در بعضی جاها بربلندای درختان برگهای زرد جلوه نمایی می کردند.

انتهای روستا

در انتهای باغ های روستا کنار آخرین چشمه رسیدیم

صبحانه را همانجا صرف کردیم.

صرف صبحانه

پس از صرف صبحانه  راهی خط الراس شدیم.

دور نمای قله ازخط الراس

مسیر زیر قله کلا دست بسنگ بود.

مسیر زیر قله

دورنمای قله بدر و آسمان دول

ساعت ۱۰صبح همگی در هوایی کاملا پاییزی برفراز قله صخره ای سامان ایستادیم.

بانوان باشگاه در قله سامان

همراه همنورد خوبم ماریا(سمیه)

پس از ثبت خاطرات بسمت پایین برگشتیم.

شیب تند مسیر برگشت

.

در نیمه های راه بارش برف شروع شد.

بارش برف پاییزی

بارش شدید باران

نزدیک روستا بارش برف به باران تندی تبدیل شد.

این هم آخرین عکس از درخت زالزالک که در میان درختان پاییزی دلبری می کرد.

سریعا به محل پارک ماشین ها رفته و راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.