صعود به قله سامان

روز جمعه ۲۱ مهرماه با تعدای از همنوردان خوب باشگاه قاجر به قله سامان در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری این برنامه….

 

قله سامان

همراه مهدی در قله

روز جمعه ساعت ۶:۱۰ با یک دستگاه مینی بوس از قروه بسمت روستای آصف آباد در جنوب قروه حرکت کردیم.

پس از عبور از روستاهای قلعه -ویهج ساعت ۶:۴۰ به انتهای روستای آصف آباد رسیدیم.(مینی بوس تا مسیر آسفالت را رفت)
تیم از باغهای زیبای روستا که درختانش سرشار از رنگهای زیبای پاییزی شده بودند، در هوایی نسبتا سرد حرکت می کردیم.


باغهای زیبای روستا

میوه های پاییزی

در نیمه باغها به یک دوراهی رسیدیم که بنا به تشخیص سرپرست از مسیر دست چپ که منتهی به دره می شود بسمت قله حرکت کردیم.


دوراهی مسیر

مسیر قله

این مسیر کوتاهتر است اما شیب تندی دارد و تا زیر قله کلا صخره ای و دست بسنگ  است.

مسیر دست بسنگ

بالاخره در ساعت ۹:۱۵ به قله رسیدیم.

همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان در قله

بانوان تیم

همراه نگین همنورد خوبم

همراه برادرم طیب

بعد از صرف صبحانه در قله و گرفتن چند عکس  ساعت ۱۰:۱۵ به سمت پایین حرکت کردیم.

مسیر برگشت شیب تندی دارد

دوباره از میان طبیعت زیبای روستا گذشتیم.

عکس پایانی با طبیعت زیبای روستا

ساعت ۱۱:۳۰ به روستا رسیده و با مینی بوس به سپری نمودن یک برنامه مفرح و بیادماندنی به قروه برگشتیم و برنامه ساعت ۱۲ به پابان رسید.