صعود به قله پریشان از مسیر آلپی

گزارش برنامه جا مانده از شش ماهه اول
روز پنجشنبه ۷ تیر  همراه تعدادی از همنوردان باشگاه قاجر ساعت ۱۸:۱۵ با یک دستگاه مینی بوس از قروه به طرف روستای نعمت آباد حرکت کردیم.

ساعت ۲۰ در پناهگاه پریشان بودیم.پس از صرف شام قرار بر این شد سه نفر از سنگنوردان تیغه شرقی دیواره را صعود کنند و باقی اعضای گروه به سرپرستی آقای طیب صالحی مسیر آلپی را صعود کنیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

اعضای تیم در کنار پناهگاه پریشان

همراه برادرم طیب و پسرشان فائز در قله پریشان

غروب پنجشنبه پس از پیاده شده از مینی بوس از آخرین روستا (نعمت آباد) بسمت پناهگاه حرکات کردیم.

 ساعت ۶ صبح رور جمعه سنگنوردان بسمت تیغه شرقی حرکت کردند تیم ما هم ساعتی پس از آنها از مسیر آلپی بسمت قله رفتیم.

مسیر آلپی کلا دست بسنگ می باشد.

حدود ساعت ۹ به قله رسیدیم. تیم سنگنوردان هم از مسیر تیغه شرقی صعود کرده بودند و هممگی در قله به هم رسیدیم.

تیم مسیر آلپی

همراه همنورد خوبم بهنام

قله اصلی پریشان

همراه همنورد خوبم ناهید در قله

پس از گرفتن چند عکس راهی پناهگاه شدیم و ساعت ۱۱ آنجا رسیدیم.

پس از صرف نهار و استراحت ساعت ۱۵ به سمت روستا نعمت آباد حرکت کرده و با مینی بوس شده بود بسمت قروه حرکت گردیم.

این صعود هم خاطرات خوب و بیادماندنی برایمان رقم زد.