صعود به قله کولاوا از مسیر سبز

روز جمعه با تعدادی از همنوردان از مسیر سبز به قله کولاوا(کومالیا) در جنوب قروه صعود نمودیم.

هوا ابری و گاهی نم نم باران نوازشگر صورتمان بود اما در مجموع تا برگشت ما به خانه هوا نسبتا خوب بود.

چند عکس از این برنامه….

قله کولاوا

همراه مهدی

دورنمای قلل بدر و پریشان

این هم عکس دسته جمعی پایانی