صعود به قله کولاوا

روز دوشنبه ۲۱ مرداد همراه تعدادی از همنوردان به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودیم.

گزارش تصویری این برنامه….

همراه مهدی و مشتاق

ساعت۶:۳۰ از چهاراه مدرس بسمت مسیر سبز حرکت کردیم.

طلوع زیبای آفتاب

در مسیر معدن با تماس دو تن از همنوردان منتظر آنها شدیم.

معدن

مسیر قله

مشتاق، مجید، سیروان

همراه همنوردان خوبم: سمیرا، فاطمه، بهار با دورنمای قله

همراه همنوردان در مسیر قله

پس از ساعتی به قله رسیده و زیر قله صبحانه را صرف کردیم.

صرف صبحانه

زیر قله

همراه مهدی با دورنمای قلل بدر و پریشان

پس از ثبت خاطرات راهی پایین شدیم.

عکس پایانی

بار دیگر فرصتی پیش آمد تا صبحی را در دل طبیعت سپری کنیم.