صعود به قله کولاوا

گزارش جامانده ….

روز جمعه ۱۳ دی ماه همراه ۱۵ تن از همنوردان به قله کولاوا صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

قله

همراه برادرم طیب و همسرشان در مسیر قله

ساعت ۷ صبح از چهارراه مدرس بسمت مسیر سبز حرکت کردیم.

مسیر قله (معدن)

پعد از حدود یک ساعت به قله رسیده همانجا صبحانه را صرف کردیم.

قله

بعد از صرف صبحانه و یک برنامه خوب در کنار همنوردان ساعت ۱۰ به منزل برگشتیم.