صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۲ اسفند با ۱۰ تن از همنوردان به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری این برنامه در ادامه مطلب..

همراه همنوردان در مسیر قله

همراه همنوردان در قله

همراه مهدی در قله

ساعت ۷ صبح از چهارراه مدرس بسمت مسیر سبز حرکت کردیم.

مسیر تا زیر قله برف کمی داشت.

دورنمای قله

هوا مساعد و باد ملایمی در حال وزش بود.

زیر قله

صبحانه را پایین قله صرف نمودیم.

صرف صبحانه

همراه مهدی زیر قله

همراه همنوردان خوبم: روژان و کیمیا

پس از صرف صبحانه پایین آمدیم.

مسیر برگشت

عکس پایانی

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.