صعود به قله کولاوا

روز جمعه ۱۹ دیماه با ۵۱ تن از همنودان به قله کولاوا از مسیر سبز صعود نمودیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب..

همنوردان در قله

همراه مهدی و مشتاق

روزجمعه ساعت ۸ از چهارراه مدرس در هوایی بسیار مناسب بسمت مسیر سبز رفتیم.

پس ازمسیر سبز و معدن به پاکوب کولاوا رسیده از همانجا بسمت قله رفتیم.

دورنمای دکل و شهر قروه

دور نمای قله

در این برنامه تعداد زیادی از همنوردان جدید برای اولین بار به قله صعود می کردند.

پس از صعود قله، صبحانه را زیر قله صرف کردیم.

صرف صبحانه

فارغ از هر نوع دغدغه

همراه مهدی با دورنمای قلل بدر و پریشان

همراه پسرم مشتاق و همنورد خوبمان سیروان

همراه همنوردان گرامی

همراه زهرا و زهره همنوران خوبم

بانوان شرکت کننده در برنامه

پس از ثبت خاطرات همگی از همان مسیر رفت،بسمت پایین آمدیم.

آخرین عکس در مسیر برگشت همراه همنوردان خوبم، مریم و سیروان

این برنامه هم مانند برنامه های گذشته با لحظات خوبش به پایان رسید.