صعود به قله کولاوا

روز جمعه همراه تعدادی از همنوردان در هوایی به ظاهر آفتابی اما سرد به قله کولاوا رفته و زیر قله صبحانه را صرف کردیم .

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

 

مسیر قله

همراه پریا همنورد خوبم

صرف صبحانه در زیر قله

قله

همراه همنوردان خوبم

برادرم طیب

همراه مهدی، طیب و همسرشان

بانوان باشگاه