صعود به قله کولاوا

گزارش جامانده از شش ماهه اول

روز جمعه ۲۶ مرداد ماه همراه تعدادی از همنوردان به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه ….

قله کولاوا

همراه مشتاق با دورنمایی قلل بدر و پریشان

ساعت ۶ صبح از چهاراه راه افتادیم.

بانوان باشگاه

صبحانه در زیر قله صرف نمودیم.

همنوردخوبم بهنام در حال صبحانه درست کردن در قله