صعود به قله کولاوا

گزارش جامانده از شش ماهه اول

مورخه ۱۶ شهریور ماه همراه تعدای از همنوردان باشگاه به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری در ادامه مطلب..

همراه مهدی و مشتاق

صبح ساعت ۶ از چهارراه بسمت حرکت کردیم.

دورنمای قله

پس از حدود یک ساعت به قله رسیدیم.

قله کولاوا

صرف صبحانه در زیر قله

بانوان باشگاه