صعود به قله کولاوا

گزارش جا مانده از شش ماهه دوم ۱۳۹۷…

روز جمعه ۲۰ مهرماه همراه تعدادی از همنوردان به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری این برنامه….

 

همراه همنوردان در زیر قله کولاوا

همراه مهدی

صبح از چهاراه در هایی کاملا پاییزی و مناسب بسمت قله از مسیر سبز حرکت کردیم.

مسیر قله

دورنمای قله

صرف صبحانه زیر قله

همراه مهدی، برادرم طیب و همسرشان

همراه فاطمه همنورد خوبم

بعدر از صرف صبحانه به پایین برگشتیم.

بار دیگر فرصتی پیش آمد تا همراه همنوردان خوبمان از یک صبح زیبای پاییزی لذت ببریم.