صعود به کانی شاه پسند و ارتفاعات بدر

روزجمعه ۲۱ خرداد با ۱۳ تن از همنوردان باشگاه قاجر در یک برنامه گلگشتی صعودی به ارتفاعات بدر و کانی شاه پسند در جنوب قروه داشتیم.

در این برنامه ۱۰تن از همنوردان نیز به پناهگاه آمدند.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

 

همراه مهدی و مشتاق

گزارش برنامه…

روز جمعه ساعت ۶ صبح از چهارراه مدرس با ۳ ماشین سواری راهی پناهگاه بدر شدیم.

پپس از عبور از روستاهای قلعه- سرتیپ آباد- امین آباد حیاته بزرگ ساعت ۶:۳۰ به آخرین روستا(پیر سلیمان)رسیدیم.

از آنجا در صفی منظم راهی پناهگاه شدیم.

ساعت ۷:۴۵ پناهگاه رسیده همانجا صبحانه را صرف کردیم.

همراه برادرانم طیب و فردین در پناهگاه

ساعت ۹ راهی کانی شاه پسند شدیم.

مسیر بالای پناهگاه بسمت کانی شاه پسند

همراه برادرم طیب و همسرشان

دورنمای قله قاجر

همراه برادرم فردین

پس از حدود یک ساعت به چشمه گوارای کانی شاه پسند رسیدیم.

کانی شاه پسند

پس از ثبت خاطرات راهی پناهگاه شدیم.

وقتی پناهگاه رسیدیم تعدادی از همنوردان آنجا بودند.

همراه ژیلا رن داداش و همنورد خوبم

ناهار را در پناهگاه صرف کردیم.

پناهگاه

ساعت ۱۷ راهی پایین شدیم.

عکس خانوادگی و پایانی

ساعت ۱۸ ب قروه رسیدیم.

این برنامه هم با همه خاطرات خوبش به پایان رسید.