صعود به کولاوا و پاکسازی چشمه سراب

مورخه ۷ مهرماه با تعدای از همنوردان ابتدا به قله کولاوا در جنوب قروه صعود نمودیم سپس بمناسبت روز گردشگری به چسمه سراب آمده و همراه دیگر دوستان آنجا را از زباله پاکسازی کردیم.

گزارش تصویری این برنامه…

همراه همنوردان

همراه مهدی و مشتاق در قله کولاوا

همراه همنوردان در پاکسازی چشمه سراب

م

قله کولاوا

زیر قله

همراه آقا صادق همنورد جدید

بانوان نیم

جمعی از اعضای باشگاه قاجر