صعود به کولاوا

آخرین جمعه آبان ماه (۲۶ آبان) با تعدادی از همنوردان خوبم به قله کولاوا در جنوب قروه صعود کردیم.

گزارش تصویری برنامه….

 

همراه مهدی و مشتاق

طلوع آفتاب

تعدادی از همنوردان شب قبل نزدیک قله خوابیده بودند و شب بسیار سردی را سپری نموده بودند.

تیم شبمانی

صرف صبحانه

همراه برادرم طیب