صعود زمستانی به قله کولاوا

روز جمعه در هوایی کاملا مه آلود و گاهی نم نم برف با تعدادی از همنوردان صعودی از مسیر سبز به قله کولاوا در جنوب قروه داشتیم.

زمستان زیبا در نهایت زیبایی در طول مسیر جلوه گری می کرد.

گزارش تصویری این برنامه مفرح…

مسیر سبز
بانوان گروه با طیب صالحی پیشکسوت و بانی گروه قاجر
مسیر معدن
دورنمای قله مه آلود
پای قله با دورنمای قله مه آلود بدر و پریشان
همراه مهدی
باز گشت از قله
مهدی 
این هم آخر برنامه و بازگشت به خانه