صعود زمستانی قله سه زرده

روز جمعه۳۰ بهمن همراه تعدادی از همنوردان به قله سه زرده در غرب ارتفاعات پریشان صعود کردیم.

این اولین صعود زمستانیم به این قله بود.

گزارش تصویری این برنامه…..