صعود شبانه به قله قاجر و ارتفاعات بدر

روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه  همراه ۸ تن از همنورزدان باشگاه قاجر به پناهگاه بدر فتیم .

۵ تن از همنوردان شبانه قله قاجر را صعود کردندو و روز جمعه ۱۸ بهمن ۱۶ تن از همنوردان به پناهگاه بدر آمده و مجموعا ۲۴ تن شدیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب..

همراه همنوردان با تندیس زنده یاد سامان نعمتی در کنار پناهگاه بدر

مسیر پناهگاه

همراه مهدی و مشتاق

 

گزارش برنامه..

روز پنجشنبه ۱۷ بهمن ماه ۷ تن از اعضا ساعت ۱۵:۱۵ (آقایان: طیب صالحی- جلال حنیفی-محمد میرانی- علی رضا میمنت آبادی- محمد جلالی و بانوان: صدیقه نوربخش – لیلا صالحی) از چهارراه مدرس قروه با دو دستگاه ماشین سواری راهی شدیم.

پس از عبور از روستاهای قلعه- سرتیپ آباد- امین آباد ساعت ۱۵:۴۵ به آخرین روستا پیر سلیمان رسیدیم.

جاده تا امین آباد خوب بود اما سربالای بین روستای امین آباد تا پیرسلیمان برفی بود.

ابتدای روستای پیر سلیمان

دورنمای قله قاجر از روستای پیرسلیمان

پس از آماده شدن همنوردان ساعت۱۶:۰۵ بسمت پناهگاه حرکت کردیم.

 

با وجودی که هوا کاملا صاف و آفتابی بود اما باد شدیدی می وزید.

 

ساعت ۱۸ به پناهگاه رسیدیم.

طیب برادرم چادر آورده بود چادر را گوشه یکی از اتاق  های پناهگاه برپا کرد.

برپایی چادر

پس از حدود نیم ساعت آقای شهرام نعمتی نیز به جمع ما پیوست.

شام را داخل اتاق سرد پناهگاه صرف کردیم. البته حضور جمع همنوردان خوبمان سبب گرمای وجودمان شده بود.

بنا به پیشنهاد اعضا و نظر سرپرست قرار شده ۵ تن از اعضا(آقایان:طیب صالحی-شهرام نعمتی-محمد میرانی- علی رضا میمنت آبادی- محمد جلالی) راهی قله شوند.

اعضای تیم در هوایی مهتاب و شبی پر ستاره اما با سرعت شدید وزش باد ساعت ۲۲:۳۰ بسمت قله رفتند.

 

تیم ساعت ۲۳:۳۰ پا بر فراز قله نهاده و ساعت ۲۴ نیز به پناهگاه رسیدند.

قله قاجر

شب من و زن داداشم(صدیقه) داخل چادر خوابیدیم.

۱۸ بهمن ماه

۱۶ تن از اعضا هم روز جمعه ساعت ۶:۰۵ از قروه با ۴ دستگاه سواری به روستای پیر سلیمان آمده راهی پناهگاه شدند.

مهدی و مشتاق همراه سمیرا، نگین و شریفه که صبح از قروه به پناهگاه آمدند

 

اعضای تیم ساعت ۸:۳۰ در هوایی صاف اما با وزش شدید باد به پناهگاه رسیدند.

 

شیب زیر پناهگاه

مشتاق زیر شیب پناهگاه

ما مشغول خوردن صبحانه بودیم که همنوردا رسیدند.

همراه مهدی و مشتاق مشغول صرف صبحانه در پناهگاه

پس از صرف صبحانه  شروع به ثبت خاطرات با همنوردا کردیم.

عکس خانوادگی در کنار پناهگاه

 

همراه صدیقه و سمیرا

همراه بانوان باشگاه

ساعت ۱۰ همراه همنوردان راهی روستا شدیم.

حرکت بسمت روستا

با وجود آفتاب باد شدیدی در حال وزش بود.

بین راه چند تن از اعضای هلال احمر را دیدم که در حال رفتن به پناهگاه بودند.

روستای پیرسلیمان

ساعت ۱۱:۳۰ به روستا کنار ماشین ها رسیدیم.

روستای پیرسلیمان

مهدی وانتش را تو روستای امین آباد گذاشته بود.

آخرین عکس در روستای امین آباد

این برنامه هم باه همه سوز و سرمایش با خاطرات خوب به پایان رسید.

اعضای شرکت کننده در برنامه:

آقایان: طیب صالحی- شهرام نعمتی- جلال حنیفی- محمد جلالی- علی رضا میمنت آبادی- مهدی معظمی-میلاد مجد- مهدی لقایی-حسین عربیان- کیانوش الهیاری- مهدی عباسی-علی رضا میرانی- ادیب خالدیان- مشتاق لقایی- محمد میرانی(سرپرست)

بانوا: صدیقه نوربخش- عفت مرادی-شریفه دولتی- نگین یارویسی- سمیرا مقیمی- منیژه مرادی- رویا صمدی- فاطمه میرانی- لیلا صالحی(سرپرست فنی)