صعود شبانه قله قاجر و گلگشت به «کانی شاه پسند»

روز پنجشنبه و جمعه همراه ۶۱ تن از همنوردان باشگاه قاجر گلگشتی به کانی شاه پسند داشتیم و ۵ تن از همنوردان صعود شبانه به قله قاجر داشتند.

گزارش تصویری در ادامه مطلب…

پناهگاه بدر

کانی شاه پسند

همراه مهدی ، مشتاق و برادرم فردین هسرشان ژیلا و دخترشان ارغوان

روزپنجشنبه ۲۰ شهریور ساعت ۱۷ همراه ۲۸ تن از همنوردان با ۵ دستگاه ماشین ازقروه حرکت کردیم.

پس از عبور ازروستاهای قلعه-سرتیپ آباد- امین آباد حیانه بزرگ به آخرین روستا( پیرسلیمان) رسیدیم.

از روستا راهی پناهگاه شدیم.

مسیرپناهگاه

ساعت حدود ۱۸:۳۰ به پناهگاه رسیدیم.

پناهگاه بدر

پس ازجابجایی وسایل تا تاریکی هوا جلو پناهگاه نشتیم.

همراه مهدی درکنار تندیس زنده یاد سامان نعمتی

همراه همنوردان: فردین-جلال-کیانوش-لاله-محمد-مهدی و رویا

تعدادی از همنوردان گون های خشک شده را جمع کردند و چای آتشی تا پاسی از شب درست کردیم.

۵ تن از همنوردان شبانه به قله قاجر که بالای پناهگاه و روبروی قله بدر است، صعود کردند.

 

چای آتشی

۵ تن از همنوردان ساعت ۲۲  به جمع ما اضافه شدند.

شب تعدادی از همنوردان داخل پناهگاه و عده ای هم بیرون خوابیدند.

جمعه ۲۱ شهریور

ساعت ۶:۳۰ کم کم ازخواب بیدار شدیم اگرچه تا صبح بجهت سرو صدای جوانان عزیز درست نخوابیدم.

همراه برادرم فردین

ساعت ۷:۲۰ تعدادی دیگر از همنوردان که صبح از قروه حرکت کرده بودند، به پناهگاه آمدند.

کم کم همنوردان دیگری به جمع اضافه شدند و در مجموع ۶۱ تن شدیم.

همراه جوانان با شور و حال در کنار تندیس: میدیا-فاطمه-ساجده-اکبر- مشتاق- حبیب- بهزاد

ساعت ۸:۳۰  همراه ۳۴ تن از همنوردان راهی کانی شاه پسند شدیم . بقیه همنوردان پناهگاه ماندند.

دورنمای پناهگاه

ازشیب بالای پناهگاه بالا رفته و بسمت کانی شاه پسند سرازیر شدیم.

دورنمای قله قاجر

مسیر کانی شاه پسند

پس ازحدود یکساعت به کانی شاه پسند رسیدیم.

همنوردان کنار چشمه کانی شاه پسند

همراه مهدی و مشتاق

همراه فردین ژیلا و ارغوان

فردین و ارغوان کوچکترین عضو برنامه

پس از خوردن تنقلات و گرفتن عکس بسمت بالا حرکت کردیم.

حرکت بسمت پناهگاه

وقتی پناهگاه رسیدیم، بیشتر همنوردان به پایین برگشتند، ما و تعدادی ازهمنوردان جهت صرف ناهار پناهگاه ماندیم. دلیل دیگر آنکه شب گذشته همنورد خوبمان آقای جمیل باین پوبی از دیواندره تماس گرفت و گفت صبح جمعه با همنوردانشان جهت صعود قله بدر می آیند وقتی ما کانی شاه پسند رفته بودیم آنها ابتدا به پناهگاه و سپس به قله رفته بودند، ما منتظر آمدنشان شدیم.

مهدی

صرف ناهار

بعد ازصرف ناهار پناهگاه را تمیز کردیم.

همراه ارغوان

ناهار را خورده بودیم که همنوردای دیواندره ای از قله برگشتند با دیدن همنورد خوبمان آقا جمیل بسیار مسرور شدم.

همراه مهدی وجناب جمیل باین چوبی

مشتاق

منتظر صرف ناهار همنوردان دیواندره ای شدیم سپس با هم خداحافظی کرده و همگی  بسمت پایین آمدیم و به محل پارک ماشین ها در روستا رفته و راهی قروه شدیم.

این برنامه هم با هم خاطرات خوبش به پایان رسید.

و