صعود قلل دوبرار و زرینه کوه بمناسبت دهمین سالگرد زنده یاد سامان نعمتی

گزارش جامانده از شش ماهه اول
مورخه ۲۵ و ۲۶ تیر ماههمراه تعدادی از همنوردان  باشگاه قاجر طبق به قصد صعود قله دوبرار (۴۱۵۰ متر) و زرینه کوه (۳۸۵۰متر) عازم تهران شدیم.
این صعود بمناسبت دهمین سالگرد سامان نعمتی عضو باشگاه قاجر بود که در سال ۱۳۸۷ در ارتفاعات نانگاپاربات جادوانه شد.
گزارش تصویری برنامه….

قله زرینه کوه

قله زرینه کوه

۲۴ تیر
روز یکشنبه ساعت۵ صبح از میدان قروه با ۳ ماشین سواری جهت گرامیداشت یاد و خاطره زنده یاد سامان نعمتی بسمت تهران حرکت کردبم در آنجا یهم همنورد خوبمان ویدا به جمع ما پیوست.
ساعت ۱۳ به شهر دماوند رسیدند و مورد استقبال یکی از همنوردان (اقای ضرابی) قرار گرفته ایشان همه اعضا را به باغ خود در دماوند برد.


صرف ناهار در باغ آقای ضرابی

همراه آقای ضرابی در شهر دماوند

ناهار را کنار هم صرف نموده پس از استراحت ساعت ۱۶راهی دریاچه تار شدیم. آقای ضرابی تا نیمه های راه ما را بدرقه نمود.
جاده خاکی دریاچه تار نسبت به سالهای گذشته بهتر شده بود.
ساعت ۱۹ کنار دریاچه رسیده  همانجا کمپ را برقرار کردیم.

برقراری کمپ

کمپ های برقرار شده

 

همراه ویدا همنورد و دختردایی خوبم

به جهت اوایل هفته کنار دریاچه شلوغ نبود فقط دو گروه آنجا بودند.

این  دومین بار بود که اینجا میامدم. برای اولین بار ده سال پبش ۱۳۸۷ آمده بودم.
شام را کنار چادرها صرف نمودیم. برنامه صعود فردا اعلام شد ۴ تن از اعضا قرار شد بسمت قله دوبرار بروند و بقیه دریاچه تار را پیمایش کنند.
۲۵تیر
ساعت۶ صبح تیم دوبرار بسمت قله حرکت نمودند.

قله دوبرار

برادرم طیب در قله دوبرار

آنها پس از صعود قله بسمت دریاچه برگشتنه و ساعت ۱۴ نزد ما رسیدند.
اما هم بعد از صرف صبحانه دریاچه را پیمایش نمودیم.

بانوان باشگاه در پیمایش دریاچه

در حین پیمایش یک قسمت دریاچه را از زباله پاکسازی کردیم.

جمع آوری زباله

تحویل به محیط بانی

دریاچه تار

بعد از صرف ناهار و گشتی در منطقه قسمت دیگر دریاچه را پاکسازی نمودند.


شام را مهمان باشگاه بودند.

بعد از صرف شام برنامه فردا توسط سرپرست اعلام شد.
۲۶تیر
ساعت ۵ برپا داده شد و پس از آماده شدن ۷ تن از اعضا ساعت ۵:۳۵ بسمت قله زرینه کوه حرکت کردیم. ۴ تن از اعضا جهت پشتیبانی در کمپ ماندند.

مسیر زرینه کوه

هوا بسیار مساعد و باد خنکی در تمام مدت می وزید.

دریاچه های تار و هویر از ارتفاعات زرینه کوه

ساعت ۹:۰۵ به قله ۳۸۵۰متری زرینه کوه رسیدیم.

قله زرینه کوه

دماوند سرفراز از قله زرینه کوه

برای دومین بار موفق شدم پا بر قله زیبای زرینه کوه بگذارم.

قله زیبای زرینه کوه۱۳۹۷

قله زرینه کوه سال ۱۳۸۷

همراه برادرم طیب

همراه بردارم، همسرشان و دختر دایی خوبم ویدا

پس از گرفت چند عکس بسمت پایین حرکت کردند.

مسیر برگشت

ساعت ۱۲ به کمپ رسیده همنوردان پشتیبان سوپ بسیار خوشمزه ای را درست کرده بودند.

صرف ناهار

همراه برادرم و همسرشان

همه اعضای تیم

پس از صرف ناهار وسایل را جمع کرده و از مسیر روستای هویر بسمت تهران برگشتیم.
در ابتدای جاده ساوه هم مورد استقبال آقای محمد ظاهری عضو باشگاه قاجر قروه و دو تن از همنوردان باشگاه بهمن تهران( آقایان محمد حسین عمرانی و محمود مهدی زاده) قرار گرفتیم.
ساعت ۲۱ شب همگی در نهایت سلامت و اجرای برنامه های موفق به قروه برگشتیم.