صعود وگلگشت به ارتفاعات باغچه مریم

روز جمعه همراه ۳۵ تن ار همنوردان ابتدا به باغچه مریم و سپس ارتفاعاتش صعود کردیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

 

ارتفاعات باغچه مریم(قلوز) با دور نمای شهر قروه و قله کولاوا

مسیر باغچه مریم

همراه مهدی و مشتاق

روزجمعه ساعت ۶:۰۵ ازچهارراه مدرس با ۸ دستگاه ماشین سواری بسمت باغچه مریم حرکت کردیم.

ابتدا به روستای قلعه رفته و از آخرین میدان بسمت جاده سنگین آباد رفتیم.

بعد ازمسافت کوتاهی وارد خیابان باغچه مریم شدیم.

خیابان خاکی باغچه مریم

مستقیم جاده خاکی را ادامه داده پس از حدود ۵ دقیقه به یک دوراهی رسیدیم.

به سمت راست رفته (سمت چپ به باغ ها و ارتفاعات سنگین آباد منتهی می شد)پس از حدود ۵ دقیقه دوباره به یک دو راهی رسیدیم که دست راست به معدن متروکه می رفت و مستقیش مسیر باغچه مریم بود.

پس ازحدود یک ربع به محوطه بازی رسیده و همانجا ماشین ها را پارک کردیم.

همه در صفی منظم بسمت باغچه مریم رفته و پس از ۵ دقیقه پیاده روی آنجا رسیدیم.

ابتدای باغچه مریم

صبحانه را زیر سایه درختان کهنسال باغچه مریم صرف کردیم.

صرف صبحانه

صخره های روبروی باغچه همراه همنوردان خوبم

پس از صرف صبحانه از همان دره کنار جاده راهی شدیم.

دره در این فصل همپنان آب داشت

دورنمای قله نسار باریک

پس از حدود یکساعت به دره منتهی به دکل مخابراتی رسیدیم.

بانوان گروه با دورنمای قلل قلوز

همراه آراد عزیز جوانترین عضو گروه

همراه همنوردان خوبم

همراه همنوردان با دورنمای دکل مخابراتی

پس ازگرفتن چند عکس بسمت باغچه مریم برگشتیم.

ساعتی را آنجا نشسته و همنورد خوبمان مصطفی خالدیان و دوستش برایمان چای آتشی دم کردند.

پس از صرف چای و خوردن تنقلات وسایل را جمع کرده و به محل پارک ماشین ها آمدیم.

دورنمای شهر قروه ار باغچه مریم

آخرین عکس(محل پارک ماشین ها)

این برنامه هم با همه خاطرات خوب و خاص خوذش به پایان رسید.