صعود و گلگشت به ارتفاعات سنگین آباد

روز جمعه ۱۶ آبانماه همراه ۴۵ تن از همنوردان صعودی به ارتفاعات سنگین آباد و دو  آبشار آن داشتیم.

گزارش تصویری برنامه در ادامه مطلب…

آبشار اول

دورنمای ارتفاعات و دو آبشار سنگین آباد

همراه مشتاق در آبشار دوم

روزجمعه با ۹ ماشین سواری ساعت ۷:۳۰ از قروه حرکت کردیم.

پس از عبور از روستای قلعه به روستای سنگین آباد در ۸ کیلومتری قروه رسیدیم.

ماشین ها را در کنار باغ های زیبای روستا پارک کرده و بسمت آبشار رفتیم.

محل پارک ماشین ها

ابتدای مسیر پیاده روی

سنگین آباد دو آبشار دارد ما ابتدا به آبشار سمت چپ رفتیم.

مسیر آبشار

پس از۴۰ دقیقه به آبشار رسیدیم.

صبحانه را پایین آبشار صرف کردیم.

صرف صبحانه

همانجا چای آتشی درست کردیم.

همراه مهدی

همراه همنوردان خوبم مهناز و افسانه

پس از صرف صبحانه و ثبت خاطرات بسمت بالای آبشار رفتیم.

مسیر دست بسنگ بالای آبشار

مسیر بالای آبشار دره ای پر درخت و بسیار زیبا بود. پاییز با تمام قدرت جلوه نمایی می کرد.

همراه مهدی

همراه همنوردان خوبم: سارا، ماریا، اسراء و ساجده

پس از نیم ساعت از سراشیبی تندی پایین آمده و وارد دره ای که به ارتفاعات قلوز می رفت، رسیدیم.

ما تا کنار پشمه منصور رفتیم و از آب گوارای آن روح و روانمان نشئه ای تازه یافت.

چشمه منصور

دقایقی در کنار چشمه درخت زالزالک ماندیم.

درخت زالزالک کنار چشمه

دورنمای زرده سنگر ازکنار چشمه منصور

ازچشمه بسمت آبشار دوم برگشتیم.

مسیر آبشار دوم

مهدی بر فراز صخره های بالای  آبشار

مسیر آبشار

پس ازنیم ساعت به کنار آبشار رسیدیم.

همراه مهدی و مشتاق در کنار صخره های آبشار

بعد از آبشار راهی روستا شدیم.

از باغهای که در این فصل زیبایی شان دو چندان شده بود، گذشته و ناهار را به باغ یکی از دوستان رفتیم.

صرف ناهار

درختان زیبای پاییزی

همراه همنوردان خوبم: ساجده، اسراء، سارا، روژان، فاطمه و رویا

پس ازصرف ناهار و استراحت ساعت ۱۵:۳۰ بسمت پارک ماشین ها رفته راهی قروه شدیم.

عکس پایانی همراه مهدی و مشتاق

این برنامه هم خاطرات بسیار خوبی را برایمان به یادگار گذاشت.